Svensk Uropi
   
GRAMMATIK GRAMATIK
   
ARTIKLAR ARTIKLE
En båt, ett hus u bat, u has
Mjölk, grädde, jorgubbar lik, krem, fraule
Båten, huset de bat, de has
Blomman, äpplet de flor, de apel
en pojke, pojkar u bob, bobe
en student, studenter u studan, studane
ett äpple, äpplen un apel, aple
ett barn, barn u kid, kide
en lärare, lärare u dictor, dictore
en flicka, flickor u 3ika, 3ikas (kvinlig)
flickan, flickorna de 3ika, de 3ikas
pojkarna, lärarna de bobe, de dictore
   
ADJEKTIVEN ADJETIVE
en vacker stad u bel pol
ett stort fartyg u gren nav
stora fartyg gren nave
den röda bussen de roj bus
det snabba tåget de speli tren
de fina båterna de bel bate
de gröna äpplena de glen aple
de öppna fönstren de opren fente
bussen är röd de bus se roj
bussarna är röda de buse se roj
äpplet är grönt de apel se glen
mer / mindre praktisk än maj / min pratiki te
   
starkare än maj krati te
det mest / minst praktiska de maj / min pratiki
starkast de maj krati, de kraties
mindre stark än min krati te
den minst starka de min krati
bra / god, bättre, bäst bun, maj bun, de bunes
dålig, sämre, sämst pej, maj pej, de pejes
illa, värre, värst pej, maj pej, de pejes
liten, mindre, minst miki, maj miki, de mikies
gammal, äldre, äldst seni, maj seni, de senies
   
PERSONLIGA PRONOMEN PERSONI PRONOME
   
jag, du, han, hon, den / det i, tu, he, ce, je
vi, ni, de nu, vu, lu
mig, dig, honom, henne, den / det ma, ta, ha, ca, ja
oss, er, dem … sig na, va, la … sia
   
min, mitt, mina, din, ditt, dina mi, ti
hans, hennes, dess hi, ci, ji
vår / våra, er / era, deras ni, vi, li
sin, sitt, sina siu
   
Självständig form  
min…, din…, hans…, hennes… mìa, tìa, hìa, cìa…nìa, vìa, lìa
mina, dina… våra, era, deras mìas, tìas, hìas, cìas… nìas, vìas, lìas…
   
VERBEN VERBE
säga: jag säger, du säger, han säger … dezo: i dez, tu dez, he dez …
vara: jag är, du är, han är, hon är so: i se, tu se, he se, ce se, je se…
ha: jag har, du har… vi har, ni har, de har avo: i av tu av… nu av, vu av lu av
kunna: jag kan, du kan, han kan … mozo: i moz, tu moz, he moz, ce moz…
måste: Jag måste, du måste, han måaste… do3o: i do3, tu do3, he do3, ce do3
vilja: jag vill…hon vill, vi vill, ni vill, de vill volo: i vol …ce vol, nu vol, vu vol, lu vol
bli: jag blir, du blir, han blir… vido: i vid, tu vid, he vid, ce vid…
   
jag ska tala med honom i ve voko ki ha
jag talar med dig imorgon i ve voko ki ta domòr
när jag får tid wan i v'avo tem
det blir bättre så småningom je ve vido maj bun poj a poj
   
kasta: kastar, kastade, kastat baso: bas, basì, basen
böja: böjer, böjde, böjt bojo: boj, bojì, bojen
köpa: köper, köpte, köpt kopo: kop, kopì, kopen
köra: kör, körde, kört koduto, kodùt, kodutì, koduten
fly: flyr, flydde, flytt fligo: flig, fligì, fligen
   
falla: jag föll, jag har fallit falo: i falì, i av falen
finna: jag fann, jag har funnit findo: i findì, i av finden
bränna: jag brann, jag har brunnit breno: i brenì, i av brenen
ge: jag gav, jag har givit davo: i davì, i av daven
gå: jag gick, jag har gått ito: i itì, i av iten
ha: jag hade, jag har haft avo: i avì, i av aven
hålla: jag höll, jag har hållit teno: i tenì, i av tenen
komma: jag kom, jag har kommit veno: i venì, i av venen
kunna: jag kunde, jag har kunnat mozo: i mozì, i av mozen
se: jag såg, jag har sett vizo: i vizì, i av vizen
skriva: jag skrev, jag har skrivit skrivo: i skrivì, i av skriven
sova: jag sov, jag har sovit sopo: i sopì, i av sopen
stå: jag stod, jag har stått sto: i stì, i av sten
ta: jag tog, jag har tagit nemo: i nemì, i av nemen
sätta: jag satte, jag har satt seto: i setì, i av seten
veta: jag visste, jag har vetat zavo: i zavì, i av zaven
äta: jag åt, jag har ätit jedo: i jedì, i av jeden
   
MENINGAR FRAZE
   
Jag skulle vilja I volev
Vill du…? Vol tu… ?
Vad är det ? Ka se di ?
Hur mycket kostar det ? Kamòl kost di ?
Hur ? Varför ? När ? Kim ? Parkà ? Ko ?
Pratar du franska ? Vok vu (tu) Franci ?
Hur säger man det på svenska ? Kim dez un da in Swedi ?
Hur mår du ? Kim it je vo ?
Hej, hur är det ? Halo, kim it ?
Tack så mycket Daske mole
Jag är (verkligen) ledsen I se (verim) dolan
Jaså ? Aj verim ?
jag förstår inte i incèp ne
Hur heter det ? Kim nom un di ?
Kan du skriva det ? Moz vu skrivo ja ?
Jag har lärt mig några ord i en bok I av leren eke vorde in u bib
folk pratar så fort Liente vok sa spel
det hjälper att kunna lite engelska Je eld kono u poj Engli
Hur går man dit ? Kim it un za ?
är det långt dit ? Se je dal od zi ?
Jar har kommit vilse I av usvajen
Kör av på nästen avfart Fare us be de nes usfàr
Jag heter… Mi nom se…, I se nomen…
Vad heter du ? …ni ? ka s'tu / vu nomen ?
Kommer du härifrån ? Ven tu od zi ?
Jag kommer från … I ven od…
Jag läser ekonomi I stud ekonomij
Jag är pensionär I se pensionen
Hur gammal är du ? Ka s'tu alden ?
Jag är tjugotvå år I se dudes-du jare
Vad sysslar du med ? Ka se vi vark ?
Jag är lärare I se dictor
Jag har två barn I av du kide
Jag är här för mitt arbete I se zi po mi vark
Jag kom hit med en väninna I av venen ki u frama
Vi är på semester Nu se in vake
Trevlig resa! Bun vaiz!
Hur länge har du varit här ? Dod ka longim se vu zi ?
Tycker du om det ? Gus vu ja ?
Har du redan besökt…? Av vu 3a viziten…?
Jag kan ge dig min e-postadress I moz davo to mi elposti adrès
Har du en e-postadress ? Av tu un elposti adrès ?
Det är en bra idé, varför inte ? Di s'u bun idea, parkà ne ?
Jag gillar det I gus ja
Jag tycker mycket om… I gus mol…
Jag tyckte mycket om… I gusì mol…
Jag skulle gärna vilja… I volev / zelev 3e…
Jag vet inte I zav ne
Jag skulle gärna ha velat… I avev 3e volen / zelen…
Jag har ingen större lust… I av ne mol zel…
är det farligt att…? Se je peric…?
Det är för mycket folk Je ste tiomole liente
Der var mycket folk Je stì mole liente
Vi skulle kunna… Nu mozev…
Har du lust att… Av tu zel…?
Du måste absolut smaka på… Tu do3 apsolutim gusto…
   
VÄDER VEREM
Det blir fint väder Je ve so bel verem
Det blir dåligt väder Je ve so pej verem
Vilket hemskt väder! Ka puten verem!
Det är verkligen varmt Je se verim varmi
Det är jättefint väder Je s'u magibèl verem
Der har varit mer än trettiofem grader idag Je av sen maj te trides-pin grade odia
Vilken underbar dag! Ka subebèl dia!
Det kanske blir regn Je moj 3e liuvo
Det är svinkallt Je se vulpifrìj
det är stekhett Je se moricàj / furnicàj
Det är uruselt väder Je s'u swini verem
   
RESA VAIZO
Tur och retur Far id ru
enkel resa Unifàr
Var kan jag köpa biljetter ? Ko moz i kopo tikete ?
en biljett till… u tiket po
Hur mycket kostar en biljett till…? Kamòl kost u tiket po…?
Finns det studenrabatt ? Ste je studani uskonte ?
Kan jag få en tidtabell ? Moz i avo u horitabel ?
Är den här platsen ledig ? Se di sed / plas lifri ?
Hur läng tid tar resan ? Ka longim dur de vaiz ?
Jag skulle vilja bekräfta mitt flyg I volev kovero mi flev
Det fattas en resväska Je mank u vaizèl
Planet är två timmar försenat De avièl se du hore posen
Från vilken perrong går tåget till…? Od kel peròn far de tren a…?
Vilken linje ska jag ta till…? Kel lin do3 i nemo po…?
Är det här hållplatsen för…? Se di de haltia po…?
Jag har missat tåget I av misen de tren
Kan du säga mig när jag ska gå av ? Moz vu dezo mo kan i do3 stepo us ?
Du ska ta buss nr… Vu do3 nemo de bus numar…
   
Full tank med blyfri bensin, tack Polne ki anplobi benzin, prijim
Kan du ta mig till närmsta bensinstasion ? Moz vu duto ma a de neries benzinia ?
Vi har just haft en olycka Nu av pen aven un obfàl
Jag vill åka till… I vol faro a…
Hur mycket kostar det att åka till flygplatsen ? Kamòl kost je po faro a d'avipòrt ?
Jag är sjösjuk I se maripati
Hur läng tid tar överfarten ? Ka longim dur de tranavad ?
Kan du skriva ned adressen ? Moz vu skrivo mo de adrès ?
Var kan man handla mat i närheten ? Ko moz un ito kopo in de neria ?
   
HOTELL, RUM ATT HYRA HOTELE, GOSTIKAMARE
   
Tar ni kreditkort ? Nem vu kredìti karte ?
Kan jag få se ditt pas ? Moz i vizo vi paspòrt ?
Kan du fylla i det här formuläret ? Moz vu polno di formular ?
Jag skulle vilja boka ett rum för två personer… I volev rezervo u dupli kamar…
…för tre nätter …po tri noce
Finns det några lediga rum ? Av vu jok lifri kamare ?
Kan jag få se rummet ? Moz i vizo de kamar ?
Det är bra, jag tar det Je se bun, i nem ja
Finns det inget lugnare rum ? Av vu u maj tici kamar ?
Vi vill stanna två nätter Nu vol stajo du noce
Kan du rekommendera ett annat hotell ? Moz vu rekomendo mo un alten hotèl ?
Hur mycket kostar ett dubbelrum med badrum ? Kamòl kost u dupli kamar ki bania ?
Finns det inget billigare ? Av vu nit maj bunkopi ?
Ingår frukost ? Se prijèd inkluzen ?
Nyckeln till rum tjugofyra, tack De klij po kamar dudes-kwer, prijim
Vi har inga handdukar Nu av ne tovle
Det finns ett billigt och bra hotell nära… Je ste u bun id bunkopi hotèl ner…
För hur många nätter ? Po kamole noce ?
Hur var namnet ? Ka se vi nom, prijim ?
Frukost serveras mellan klockan sju och nio Prijèd vid serven intra sep id nev hore
Har du medlemskort ? Av vu u mimbori kart ?
Hej, kommer du för at titta på huset ? Halo, ven vu po glado de has ?
Det är helt möblerat Je se talim moblen
   
ÄTA OCH DRICKA JEDO ID PIVO
   
Ska vi äta en bit ? It nu jedo u pez ?
Ska vi ta en öl ? It nu pivo u bir ?
Jag är inte så hungrig I se ne mol fami
Smaklig måltid! Bun apetìt!
Var är toaletten ? Ko s'de toilet, prijim ?
Dagens rätt De plat odiu
tyvärr, vi serverar inte efter klockan elva Dolan, nu serv nemaj pos desùn (hore)
Hej, jag skulle vilja beställa ett bord för två… Halo, i volev rezervo u tab po du persone…
…till i morgon kväll …po domòri vespen
Jag har beställt bord, mitt namn är… I av rezerven u tab, mi nom se…
Till vilken tid ? Po ka hor ?
Halvåtta, passar det ? Sep id mij, sied je vo ?
Hur var namnet ? Ka se de nom ?
Hur många är ni ? Kamole se vu ?
Hej, vill ni åta ? Halo, vol vu jedo ?
Har ni beställt bord ? Av vu rezerven (u tab) ?
Det är fullt, men om ni vill vänta en kvart… Nu se polen, ba is vu vol varto u kwert…
…blir ett bord snart ledigt …u tab vid beprù lifri
Har ni valt ? Av vu uscepen ?
Nej, inte än Ne, jok ne
Vad är dagens rätt ? Ka s'de plat odiu ?
Vi tar två menyer Nu ve nemo du menùs
Jar tar… och… men utan… I nem… id… ba ane…
en flaska rödvin och en stor karaff bordsvatten u butèl roj vini id u gren karàf vodi
Vad har ni för efterräter ? Ka av vu po posjède ?
Vad vill ni ha att dricka ? Ka vol vu pivo ?
Vill ni ha efterrät ? Zel vu u posjèd ?
Vad tar du ? Ka nem vu ?
Jag bjuder dig på ett glas I provìt to u vas
med mycket is ki mol jas / mole jasikube
samma för mig de som po ma
Vad tar ni ? Ka nem vu ?
   
GÅ UT ITO US
Vad vill du göra ? Ka vol tu deto ?
Har du lust att…? Av tu zel…?
Idag kan jag inte, men gärna en annan gång… Odia i moz ne, ba volim un alten vos…
… om du vill … is tu vol
Vi ses i morgon kväll Tis domòri vespen
Ledsen att jag är sen Dolan, i se posen
Passar det dig ? Sied je to ?
Jag ger dig mitt telefonnummer… I dav to mi numar telefoni,…
du kan ringa mig i morgon tu moz calo ma domòr
festa, ta en drink, äta en bit festo, pivo u vas, jedo u pez / gis
jag skulle vilja ha tre platser till… I volev tri sede po…
… två biljetter, tack … du tikete, prijim
Jag har redan sett det i Frankrike, det är inte alls illa I av 3a vizen ja in Francia, je s'ne pej
Jar har hört talas om det… I av oren ov ja …
Måste man boka i förväg ? Do3 un rezervo in forad ?
Jag tycker inte speciellt mycket… I gus ne mol (spesialim) da tip muziki
… om den här typen av musik  
Det är en konsert med klassisk musik i kyrkan Je ste u konsèrt klasiki muziki in de kerk
Den har fått bra kritik Je av mol bun kritike
Vänligen stäng av mobitelefonerna Prijim, stice vi muvitele
Vill du dansa ? Vol tu danso ?
Jag dansar urdåligt I dans mol pej
Nej tack, jag röker inte Ne daske, i fum ne
Kommer du ofta hit ? Ven tu zi molvos ?
Vi firar midsommar ikväll, vill du följa med ? Nu fest Sait Jan di vespen, vol tu veno ki ma ?
Kan jag följa dig hem ? Moz i kovado ta a dom ?
Kan vi inte träffas igen ? Moz nu kogono revos ?
Du är jättesöt Tu se mol bel / lovi
   
PÅ BESÖK VIZITE
   
Var kan jag hitta information om… ? Ko moz i findo informade ov…?
Hur kommer man dit ? Kim it un za ?
När byggdes det ? Kan vidì je struen ?
Hur mycket kostar inträdet ? Kamòl kost de inìt ?
   
SPORTEN OCH SPEL SPORTE ID JEGE
   
Finns det någon simbassäng ? Ste je u snivia ?
Jag springer en halvtimme varje morgon I ren un mij hor jaki morna
Kan du simma ? Moz tu snivo ?
Spelar du basket ? Jeg tu korbibàl ?
Kan du spela schack ? Zav tu jego cake ?
   
HANDLA ITO KOPO
   
Var kan jag köpa cigaretter ? Ko moz i kopo sigarete ?
Jag skulle vilja ha… Vi söker… I volev … Nu cek …
Hur mycket kostar det ? Kamòl kost di ?
Jag har inte tillräckligt med pengar I av ne sat denie
Kan jag få en plastkasse ? Moz i avo u (plastiki) sakit ?
Var betaler man ? Ko paj un ?
Kan du vare snäll att skriva ned det ? Moz vu skrivo ja, prijim ?
Tar ni kreditkort ? Nem vu kredìti karte ?
Jag betalar kontant I paj kontan
Tyvärr, jag har ingen växel Dolan, i av ne miki denie
Betala i kassan Paje be de kas
Hur betalar du ? Kim paj vu ?
Har du ingen växel ? Av vu ne miki denie ?
Finns det någon marknad ? Ste je u merkad ?
Finns det något bakeri i närheten ? Ste je u panoria ner zi ? / in de neria ?
Ett kilo potatis, tack Un kilò patatis, prijim
Lite mera / mindre u poj maj / min
Kan man få smaka en bit ? Moz un gusto u poj ?
Det finns en marknad varje dag till klockan ett Je ste u merkad jaki dia tis un hor
Det finns en livsmedelsbutik om hörnet… Je ste u nurivendia be stradikànt …
…som har öppet sent … we staj opren posen
Hej, kan jag hjälpa dig ? Halo, moz i eldo va ?
Tack, jag tittar bara Ne daske, i glad solem
Kan jag prova den ? Moz i probo ja su ?
Jag vill gärna prova den i skyltfönstret I zel probo su daz in de dikifènt
Var finns provhytterna ? Ko s' de probikabine ?
Jo, de passar, jag tar dem Aj, lu sied ma, i nem la
Finns det inte i någon annan färg ? Av vu ne ja in un alten klor ?
Finns det i rött ? Av vu ja in roj ?
Nej, jag tycker inte om den Ne, i gus ne ja
Den finns bara i blått och svart Nu av ja solem in blu o nar
Det är slut i den storleken Nu av ja nemaj in di grenad
Sitter den bra ? Sied je bun ?
Den passar bra Je sied va bun
   
FOTO, BANK, POSSTKONTOR FOTÒS, BANK, POSTIA
   
Kan du ta en bild på os ? Moz vu nemo u fotò ni ?
Jar har problem med min kamera I av u problèm ki mi fotoaparèl
När vill du ha dem ? Kan vol vu avo la ?
Var finns det ett växelkontor ? Ko ste je u kometia ?
Jag skulle vikja växla åttio euro I volev kometo ocdes Euròs
Sätt in kortet Insete de kart
Välj belopp Uscepe de sum
Slå in pinkoden Tipe de kod
Uttag med kvitto Ustràj ki kwitad
Var kan jag hitta ett postkontor ? Ko moz i findo u postia ?
Finns det någon brevlåda här i närheten ? Ste je u skritikìst ner zi ?
Är posten öppen på lördagar ? Se de postia opren be Sabadias ?
När stänger posten ? Be ka hor kluz de postia ?
Jag vill ha fem frimärken till Frankrike I volev pin postimarke po Francia
Jag skulle vilja skicka det här paketet … I volev sendo di pakel …
… till Lyon med flygpost … a Lion avipostim
Hur lång tid tar det ? Ka longim nem je (po aveno) ?
Det tar mellan två och fem dagar Je nem intra du id pin dias
Var kan jag köpa kuvert ? Ko moz i kopo koverte ?
Finns det någon post till mig ? Ste je post po ma ?
Skicka en e-post Sendo un elpòst
Har du en e-postadress ? Av tu un elposti adrès ?
Jag kan skriva in dig på väntelistan I moz inskrivo va su de vartilìst
Var kan jag köpa ett telefonkort ? Ko moz i kopo u telefoni kart ?
Vet du om det finns någon telefonhytt i närheten ? Zav vu is je ste u telefoni kabin ner zi ?
Kan du upprepa långsamt ? Moz vu redezo maj lanim ?
Talar du franska ? Vok vu Franci ?
Har du något mobiltelefonnummer ? Av vu u numar muviteli ?
Var kan jag nå dig unter dagen ? Ko moz i calo ta be dia ?
Har du fått mitt meddelande ? Av tu becepen mi mesènd ?
Vem är det jag talar med ? Halo, ke vok ?
Hej, det är Pierre, kan jag få tala med… ? Halo, di se Pierre, moz i voko ki…?
jag skulle vilja tala med … i volev voko ki …
Du har ringt fel vu av calen falsim / u falsi numar
ett ögonblick, tack u momènt, prijim
var god dröj! lase ne ap!
Han är utgängen He av iten us
Hon kommer tillbaka om en halvtimme Ce ruvèn in un mij hor
Kan du säga att jag har ringt ? Moz vu dezo ho te i av calen ?
Mitt namn är… och mitt telefonnumer är… Mi nom se… id mi numar se …
Kan du be honom ringa mig ? Moz vu prago ho calo ru ?
Jag ringer upp dig senare I ve calo va / ta ru maj posen
Han är inte här, kan jag ta ett meddelande ? He s'ne zi, vol vu laso u mesènd ?
Lämna ett meddelande efter tonen Prijim lase u mesènd pos de bip / tun
Jag kan inte riktnumret I kon ne de fornumar
Det tutar upptaget Je dring obnemen
Det är ingen som svarar Je ruvòk ne
Det hörs väldigt dåligt I or va mol pej
Samtalet bröts Nu vidì koten ap
Du har ringt fel Vu av calen u falsi numar
   
HÄLSA SUNAD
   
Jag måste gå till en läkare I nud vizìto u medikor
Var kan jag hitta en läkare så här dags ? Ko moz i findo u medikor be di hor ?
snarast möjligt De maj pru / prues mozli
Nej, det är inte allvarligt Ne, je s'ne serios
Jag har haft sönder mina glasögon I av breken mi okle
Fredag, klockan fjorton, passar det ? Wendia be deskwèr, sied je ?
Jag mår inte bra I fel ne ma bun
Jag känner mig väldigt svag I fel ma mol flabi
Jag vet inte var det är I zav ne ka je s'
Jag har blivit biten av… I vidì gisen pa…
Jar har ont Je dol ma
Jag har ont här je dol zi
Jag har ont i huvudet I av kebidòl / -e
Jag har ont i halsen I av golidòl
Jag har ont i tänderna I av dantidole
Det gör ont je dol
Det började i natt Je inizì be fori noc
Jag har feber I av feber
Jag har astma I av asma
Jag är hjärtsjuk I se kar3ipati
Jag tar p-piller I nem de pil
Är det allvarligt ? Se je serios ?
Smittar det ? Se je traplagi ?
Hur mycket är jag skyldig ? Kamòl deb i vo ?
Hur mår han ? Kim it je ho ?
Kan du sitta ned i vänterummet ? Moz vu sedo prijim in de vartisàl ?
Var gör det ont ? Ko dol je ?
Gör det ont när jag trycker här ? Dol je wan i pres zi ?
Kan du lägga dig ned ? Moz vu le3o niz ?
Andas djupt! Flese duvim!
Har du vaccinerats mot…? Se vu vaksinen gon…?
Är du allergisk mot…? Se vu alergic a…?
Tar du någon medicin just nu ? Nem vu eni medikle num ?
Det måste opereras Je do3 vido operen
Jag har blivit förkylt I av infrijen
Jag är allergisk mot magnecyl I se alergic a aspirin
Jag behöver en hostmedicin I nud ekwa gon kus
   
PROBLEM OCH NÖDSITUATIONEN PROBLEME ID UR3ADE
   
Kan du hjäpa mig ? Moz vu eldo ma ?
Hjälp! Eld!
Se upp! Pocèr! Pocere!
Finns det någon här som pratar franska ? Ste je ekun zi we vok Franci ?
Vad ska jag göra ? Ka do3 i deto ?
Jag har förlorat… I av perlasen …
Jag måste kontakta konsulatet I do3 kontakto de konsulia
Det är bråttom Je s' ur3an
Var ligger närmsta polisstation ? Ko s' de neries polizia ?
Man har stulit mina id-handlingar Un av roben mi papire
Mitt barn har försvunnit Mi kid av disvanen
Kan du se efter mina saker ett tag ? Moz vu suvizo mi zoce u momènt ?
Kan du öppna väskan ? Moz vu opro di bag, prijim ?
Kan du beskriva honom ? Moz vu beskrivo ha? / ja ?
När hände det ? Kan usvenì je ?
Var bor du ? Ko dom vu ?
Kan du skriva under här ? Moz vu udesigo zi ?
   
TID TEM
Vi ses snart Tis pru
Hej så länge Tis maj posen
Vi ses på måndag Tis Lundia
Ledsen, jag är sen Dolan, i se posen
Vi kom för sent Nu venì tio posen
Jag har inte varit där ännu I av ne jok iten za / zadàl
Jag har inte haft tid att… I av ne aven tem po…
ett ögonblick U momènt, prijim
Jag har bråttom I se hasti
Skynda er! Haste!
Jag / vi gick och lade mig / oss sent I / nu itì a led posen
Jag gick upp jättetidigt I livì ma mol pru
Jag måste gå upp tidigt i morgon för att ta flyget I do3 livo ma pru domòr po nemo de avièl
Jag var här för många år sedan I venì 3a zi mole jare for
Jar var en månad i Sverige för några år sedan I pasì un mon in Swedia eke jare for
Vilket datum är det idag ? Ka se de dat odia ?
Det är tisdagen den första maj Je se Mardia pri Maj
Jag är född … I genì in… / be …
Jag stannar till på söndag I ve stajo tis Soldia
Vi åker i morgon Nu far ap domòr
Det byggdes i mitten på 1800-talet Je vidì struen bemìd 18i (desoci) suntjàr
När åker ni tillbaka ? Kan far vu ru ?
Hur länge stannar ni ? Ka longim ve vu stajo ?
Vad är klockan ? Ka hor se je ?
Den är prick tre Je se tri puntim
Klockan är nästan ett Je se nerim un
Klockan är tio över ett Je s' un id des
Klockan är halvtre Je s' du id mij
Klockan är kvart över fem Je s' pin id kwert
Klockan är kvart i två Je s' du min kwert
Jag väntade i tjugo minuter I vartì dudes minute
Jag satte väckerklockan på nio I setì de vekèl be nev (hore)
Jag kom hem för en timme sedan I venì ru dom un hor for
Jag kommer tilbaka om en kvart I ve ruveno in / tra u kwert hori
Det öppnar klockan 10 Je opre be des (hore)